งานบริการประชาชน

       การยื่นคำร้อง
       งานจัดเก็บรายได้
       การรับรองสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ข้อมูลกระท้อนตำบลตะลุง ] 
      

ข้อมูลกระท้อนตำบลตะลุง

ผลิตภัณฑ์กระท้อนแปรรูป  (OTOP) ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตะลุง
มีสินค้าดังนี้  
                      1. กระท้อนกวน
                      2. กระท้อนกวนคลุกบ๊วย(ลูกอม)
                      3. กระท้อนลอยแก้ว
                      4. กระท้อนหยี

 

 
งานกระท้อน

 
กระท้อนกวนคลุกบ๊วย(ลูกอม)

 
กระท้อนหยี


กระท้อนลอยแก้ว

1. พื้นที่ปลูก
   พื้นที่ปลูก
- พื้นที่ปลูกกระท้อน 20-25 ต้น /ไร่   รวมทั้งหมด 292 ไร่  ประมาณ 5,547  ต้น
-  เกษตรกรผู้ปลูกกระท้อน  รวม   245 ราย
    
แยกสายพันธุ์และผลผลิต
-  พันธุ์ทับทิม  467 ต้น ผลผลิตประมาณ  30 ตัน
-  พันธุ์ปุยฝ้าย  2,932 ต้น ผลผลิต ประมาณ146 ตัน
-  พันธุ์อีล่า  1,873 ต้น ผลผลิต ประมาณ107 ตัน
-  พันธุ์นิ่มนวล  213 ต้น ผลผลิต ประมาณ3 ตัน
-  พันธุ์กำมะหยี่  62 ต้น ผลผลิต ประมาณ1 ตัน
   รวม  5,547  ต้น  รวมผลผลิตทั้ง สิ้น 287 ตัน
2.ผลผลิต
  
ผลผลิตทั้งหมดคาดว่า จะออกจำหน่ายประมาณ   287 ตัน
- ผลผลิตประมาณ      287       ตัน
-  เริ่มจำหน่ายเดือน   พฤษภาคม -กรกฎาคม    2553
3.การขาย
  
ราคาที่ออกจำหน่าย  เกรด   A   3  กก. 100 บาท
     เกรด B 4  กก. 100 บาท
     เกรด C 5  กก. 100 บาท
- เริ่มจำหน่ายเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม    2554
    ข้อดีของแต่ละพันธุ์
     
1.พันธุ์ปุยฝ้าย
       ผลค่อนข้าง ใหญ่น้ำหนักประมาณ 400-800 กรัม/ผล  ผิวมีขนอ่อนนุ่มมือ  เปลือกบาง เนื้อหนานุ่มไม่กระด้าง มีปุยแทรกเนื้อจนถึงเปลือก รสชาติหวาน กลมกล่อม ไม่ฝาด ปุยหุ้มเมล็ดหนาฟู รสหวานจัด แก่จัดใสไม่เป็นน้ำหมาก
    
2.พันธุ์อีล่า
       เป็นพันธุ์ที่ให้ผลดก แก่ช้ากว่าพันธุ์อื่นๆ ผลค่อนข้างใหญ่ น้ำหนักประมาณ 500-1,200  กรัม ผลมีจุกคล้ายส้มโอ ขั้วแข็งแรง ผิวหยาบแข็ง เมล็ดมีขนาดโต 2-3 เมล็ด ปุยหวานมีกลิ่นหอม
     3.พันธุ์ทับทิม
       เป็นพันธุ์ที่ให้ผลดก แก่เร็ว ผลผลิตจะออกก่อนพันธุ์อื่น ผลค่อนข้างเล็ก น้ำหนักประมาณ 200 กรัม/ผล ผลกลมแป้น ขั้วผล ผิวเปลือกขาว เนื้อบางนิ่ม ปุยหนามีปุยแทรกเนื้อ มีรสหวานอมเปรี้ยวถ้าแก่จัดไม่เก็บผล ผลจะแตก ถ้าฝนชุกจะทำให้มีสีแดง (เป็นน้ำหมาก)
     4.พันธุ์นิ่มนวล
      ผลค่อนข้างใหญ่ ปุยแทรกเนื้อ เมื่อแก่จัดเนื้อนิ่ม รสหวาน 
    
กระท้อนสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น
        
กระท้อนดอง, กระท้อนแช่อิ่ม,กระท้อนหยี,กระท้อนกวน,กระท้อนลอยแก้ว, กระท้อนทรงเครื่อง,กระท้อนคลุกบ๊วย
     สภาพภูมิศาสตร์ตำบลตะลุง
       
ตำบลตะลุง อยู่ด้านทิศใต้ของจังหวัดลพบุรี ในอดีตเชื่อได้ว่าเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งซับน้ำที่ไหลหลากจากด้านทิศเหนือ ตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ หนองม่วง และในเขตจังหวัดนครสวรรค์ น้ำที่ไหลหลากมาได้พัดพาตะกอนดิน ซึ่งเป็นหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มาทับถมกันเป็นเวลานานหลายปี จนสภาพพื้นที่สูงขึ้นเป็นที่ดอน เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง เรียกว่า “ดินน้ำไหลทรายมูล” ซึ่งเหมาะสมแก่การปลูกกระท้อนมาก ส่งผลให้กระท้อนตำบลตะลุงมีคุณภาพดีกว่ากระท้อนดินอื่น หรือจังหวัดอื่นๆ ซึ่งจะมีรสชาติหวานผลใหญ่นิ่ม และปุยแทรกเนื้อมากกว่าจังหวัดอื่น ที่ปลูกกระท้อนเหมือนกัน

   
ข้อมูลการเกษตรตำบลตะลุง
- พื้นที่ทั้งหมด 8,860 ไร่
- มีจำนวน 13 หมู่บ้าน  1,200  ครัวเรือน
- ประชากร  4,109  คน
- ชาย 1,891  คน
- หญิง 2,218 คน
- พื้นที่การเกษตร 7,623 ไร่
- ครัวเรือนเกษตรกร  1,125 ครัวเรือน
- พื้นที่ปลูกไม้ผล 1,446 ไร่
- ปลูกกระท้อน     292 ไร่

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:52
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะลงุ
อำเภอเมือง     จังหวัดลพบุรี
โทร:036-656927   
แฟกซ์:036-656927 ต่อ 17  Email :
info@talung.go.th
Copyright 2011.talung.go.th All rights reserved. IPN Engineer Co.,Ltd.